دادرسی ,آیین ,کیفری ,ضابطین ,قانون آیین ,آیین دادرسی ,دادرسی کیفری ,شناخت افراد ,کیفری جدید ,آیین دادرسی کیفری ,دادرسی کیفری مصوب1392

نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

چکیده: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قانون قدیم به چشم میخورد.قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تدوین آن از قانون آیین دادرسی فرانسه استفاده شده است در مقاله ی حاضر پیشینه تاریخی،فلسفه،علل پیدایش،اختیارات ضابطین شناخت افراد ضابط و....پرداخته شده است.
روش مطالعه این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی وبه روش اسنادی می باشد که از طریق فیش نویسی ومطالعه کتابخا نه ای سعی در شناخت افراد ضابط،تجزیه وتحلیل،وسیر تاریخی و...ایشان بیان شود.        

منبع اصلی مطلب : وبلاگ حقوقي شایسته
برچسب ها : دادرسی ,آیین ,کیفری ,ضابطین ,قانون آیین ,آیین دادرسی ,دادرسی کیفری ,شناخت افراد ,کیفری جدید ,آیین دادرسی کیفری ,دادرسی کیفری مصوب1392
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392